Pattaya weather and Thailand exchange rates

ภาษา

ข้อเสนอแนะเมื่อเร็ว ๆ นี้ส่วนใหญ่จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ *
การทำข้อเสนอแนะเมื่อถ้าคุณรู้วิธีแก้ปัญหา แจ้งให้เราทราบด้วย
ข้อเสนอแนะในเรื่องเดียวกันจะถูกจัดกลุ่ม แต่ถ้ามีประเด็นสำคัญของคุณหายไปโปรดแจ้งให้เราทราบ
นอกจากนี้หากใครมีบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพิ่มเติม ติดต่อเราพร้อมกับไอเดียของคุณ
ความคืบหน้าในปัจจุบันมีการเผยแพร่บนกระดานป้ายติดประกาศ

ในล็อบบี้และหน้าคณะกรรมการรายงานที่นี่ รายงานคณะกรรมการ

1: อัคคีภัย
ควรให้เครื่องตรวจจับความร้อนแทนที่ด้วยสัญญาณเตือนควัน และเปลี่ยนแผงควบคุมที่บอกจุดเกิดเหตุเมื่อสัญญาเตือนภัยทำงาน และให้เชื่อมต่อไปยังลิฟท์เพื่อให้ลิฟท์ทุกตัวลงมาถึงชั้นล่างพร้อมสำหรับการมาถึงของรถดับเพลิง บำรุงรักษาและการต่ออายุสายดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงในกรณีที่จำเป็น ประตูหนีไฟแต่ละที่ชั้นควรใกล้พอดีกับบันได (ทุกชั้น) เพื่อให้มีทางออกที่ปลอดภัย
ทดสอบอุปกรณ์และระบบอย่างสม่ำเสมอ

2 : ลิฟท์
ซ่อมแซม / ตกแต่งลิฟท์ทั้งหมดและหมั่นบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าลิฟท์จะทำงานได้ดี ในที่สุดลิฟท์แต่ละตัวได้รับการปรับปรุงแล้ว ควรติดตั้งลิฟท์บริการที่ด้านหลังของคอนโดทันทีที่มีเงินทุน

3 : ไฟฟ้าฉุกเฉิน
ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อให้ระบบเตือนภัยทำงาน, ไฟฉุกเฉินและไฟฟ้าเพื่อให้อย่างน้อยลิฟท์หนึ่งตัวใช้งานได้เมื่อไฟฟ้าดับ

4 : โครงสร้างพื้นฐานอาคาร
ตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการบำรุงรักษา แก้ไขกลิ่นท่อระบายน้ำที่กระจายไปในห้องพักและจัดการเรื่องน้ำบนหลังคา, ทาสีตัวตึกทันทีที่มีงบประมาณ
เปลี่ยนกระเบื้องปูพี้นทางเดินแต่ละชั้นใหม่ทั่งหมด พื้นกระเบื้องทางเดินที่ปูไว้เมื่อเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนนี้เรื่มร่อนออกแล้ว

5 : การเงิน
จัดพิมพ์ใบแจ้งยอดรายเดือนของบัญชี เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินของเราถูกใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

6 : ที่จอดรถ
* จัดให้มีสติกเกอร์ที่จอดรถแก่ผู้พักอาศัย * และห้ามมิให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีกิจธุระติดต่อกับคอนโดฯ เข้าจอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่มีการตั้งตลาดนัด, ให้มีช่องจอดรถของผู้มาติดต่อธุระ, โยกย้ายยานพาหนะที่ถูกทิ้งร้างออกไป, หยุดรถมอเตอร์ไซด์ไม่ให้ขี่บนทางเท้า, เปลี่ยนที่กั้นทางลาดเพื่อให้การจราจรช้าลง
วาดหรือทาสีลูกศรบอกทิศทางจราจรใหม่ รวมถึงเส้นกั้นช่องจอดรถในทิศทางที่ถูกต้องด้วย
* จัดให้มีสถานที่ที่มีความปลอดภัยในการจัดเก็บรถจักรยาน : แร็คจักรยาน *

7: ความปลอดภัย
ตรวจสอบความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และหยุดพวกเขาไม่ให้ทำท่าเป็นตำรวจเมื่อพวกเขาเห็นคนหนุ่มสาวเข้ามากับผู้ใหญ่ และ * หยุดการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าพักในคอมพิวเตอร

์เว้นแต่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการดังกล่าวจากผู้พักอาศัยหรือเจ้าของร่วมฯ *

8:ความสะอาดของ
กำจัดปลวกตามบริเวณที่เห็นเด่นชัดคือด้านหลังแถบสีดำตามทางเดิน, หยุดผู้รับเหมาไม่ให้ทิ้งเศษอิฐ/หิน / ขยะกับผนังทางเดิน
* ไม่ให้ผู้อยู่อาศัยนำสิ่งของต่างๆ วางทิ้งไว้ตามทางเดินหน้าห้อง ให้พวกเขาเก็บของเข้าห้องหรือให้ทิ้งลงถังขยะไป จัดให้มีจุดรวบรวมขยะที่อยู่ในแต่ละชั้น *
เปลี่ยนถังขยะเก่าบนพื้นใกล้บันไดหลัก และให้มีถังขยะรีไซด์เคิลเพื่อพนักงานทำความสะอาดจะได้ไม่ต้องมานั่งแยกขยะเองทุกๆ เช้า

9 : พนักงานของคอนโด

10 : พื้นที่โถงรับรอง
ทำให้พื้นที่ส่วนรับรองสวยงาม เหมาะสำหรับต้อนรับผู้อยู่อาศัยผู้มาเยือน โดยการปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดและการลบประกาศเก่าออกจากบริเวณหน้าต่างและรอบ ๆ ลิฟท์
* จัดให้มีบอร์ดเพื่อลงประกาศขายต่างๆ ของเจ้าของร่วมฯ * เปลี่ยนแนวหลังคาเก่าทั้งหมด และขยายกันสาดบริเวณทางเข้าให้คลุมไปถึงถนน เมื่อฝนตกจะสามารถขึ้นรถได้โดยไม่ต้องเปียก ขยายและทำทางลาดชันให้ชันน้อยลงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องนั่งรถเข็น
สร้างพื้นที่ร้านกาแฟเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสได้ใกล้ชิดและ เป็นกันเองมากขึ้น

11 : พฤติกรรมทางสังคม
ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนสุภาพ และเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเมื่อต้องใช้ลิฟท์ร่วมกัน
* เก็บเสียงรบกวนให้น้อยที่สุดโดยการปิดประตูห้องพักที่เปิดสู่ทางเดิน *

12: โทรทัศน์
ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณของระบบเคเบิ้ลที่ส่งไปยังห้องพัก และหยุดการเก็บบริการการติดตั้งวงจรสำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม หากไม่มีการจ่ายจริงต่อคอนโด

13 : สัตว์เลี้ยง
การดูแลสัตว์ในที่จอดรถและมีกล่องรับบริจาคเพื่ออาหารและอนามัยของแมวและสุนัข
กำจัดแมวและสุนัขรอบคอนโดเพื่อไม่ให้มีอุจจาระในที่จอดรถซึ่งจะเลอะเทอะไปยังบริเวณรอบ ๆ ด้วยยางรถยนต์และเดินเท้า

14: วัดชัยมงคล
ทาสีผนังที่จอดรถวัดไชยมงคล ซึ่งหันหน้าหาชั้น 1 ถึง 4 ของคอนโด, เมื่อจะมีกิจกรรมในวัดชัยมงคล ขอความร่วมมือทางวัดฯ ให้ลงความดังของเสียงจากลำโพงที่จะเปิด
* เรามีรังเหยี่ยวบนหลังคาคอนโดฯ ที่จะกินนกพิราบให้หมดวัดได้ *