Pattaya weather and Thailand exchange rates

ภาษา

ขณะนี้มีงานมากมายที่ต้องทำ
และต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
เพื่อให้ลิฟท์ของเราทำงานได้อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   

อุปกรณ์ดับเพลิงและ
ระบบการเตือนภัยกำลังถูกตรวจสอบทดสอบ
และจะได้รับการอัพเกรดตามที่จำเป็น

   
สายล่อฟ้า ทองแดง
ถูกแทนที่ ด้วยของใหม่
   

แผนการปรับรุ่นลิฟท์กำลังเดินหน้า
เพื่อให้พวกเรามีลิฟท์โดยสารที่มีมาตรฐานสูง
และสวยงามน่าใช้

   
ปฏิรูปทั้งคอนโดฯ ใหม่ ด้วยงานทาสี
   

โปรแกรมการบำรุงรักษาตามแผนใหม่
จะหยุดปัญหาต่างๆ
ก่อนที่จะเกิดขึ้น

   

เราสามารถปรับปรุงรูปโฉมของมิเตอร์
วัดไฟฟ้าและสวิทช์เบรกเกอร์
ให้เป็นระเบียบและสวยงามขึ้น

   
แก้ไขสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้เข้าที่เข้าทาง
   

เราจะได้รับใบเสนอราคาในการติดตั้ง
ถังขยะที่ทันสมัย
ซึ่งจะทำให้เราสามารถ
รีไซด์เคิลสิ่งเหลือใช้บางอย่าง
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา

   

เรามีโอกาสที่จะตกแต่ง
โถงรับรองเพื่อให้เข้ากับคอนโด
ระดับไฮเอนด์
สร้างความประทับใจเมื่อแรกเห็น

   
การเปลี่ยนบรรดาป้ายเก่าและกันสาดต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มความสวยงามของอาคาร
   

คงดูไม่ดีนัก หากกันสาดทุกหลังเป็นเหมือนดังในภาพนี้
(วันหนึ่งเมื่อมีเงินทุนและได้รับอนุญาต คงจะมีการเสนอให้เปลี่ยนกันสาดกัน)

   
เพื่อความปลอดภัยของเรา
ควรให้มีการควบคุมทางเข้า-ออกเข้มงวดมากขึ้น
แผงกั้นรถได้รับการอนุมัติให้ซื้อแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสรรค์หาราคาที่ดีที่สุด
   
การเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
   
ทัศนียภาพสวยๆ ต้องเสียไปเพียงเพราะสิ่งรอบๆ บริเวณนี้
   
ภาพพื้นที่ส่วนต่างๆ บนหลังคาตึก
   

เราจำเป็นต้องกำหนด
พื้นที่จอดรถของเราให้ดีขึ้น
และสนับสนุนให้มีที่จอดรถ
แบบขนานเพื่อให้เราใช้ประโยชน์
จากที่จอดรถได้เต็มพื้นที่

   
ทางเท้าที่ไม่กำหนดชัดเจน ทำให้บริเวณทางเข้าคอนโดฯ ไม่น่ามอง
   
2 ปีแล้วหลังจากที่สิ่งก่อสร้างนี้แล้วเสร็จ และผู้พักอาศัยในเซ็นเตอร์ คอนโดยังคงต้องมองสิ่งที่อุจาดนัยน์ตานี้ เราควรจะทำอะไรสักอย่าง เพื่อให้สิ่งนี้ถูกทาสี