Pattaya weather and Thailand exchange rates

ภาษา

หากลองเดินดูรอบ ๆ บางส่วนของคอนโดอื่น ๆ แล้วคุณตระหนักถึงบริเวณโถงล็อบบี้และและทางเข้าสู่อาคารที่สวยงาม ดูดี ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง แค่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยบวกไอเดียดีๆ
หากคุณมีภาพถ่ายของอาคารอื่น ๆ ที่คุณชอบโปรดส่งต่อไปยัง centercondo@gmail.com และสถาปนิกของเรา (Hunter) อาจจะสามารถรวบรวมไอเดียดีๆ บางอย่างมาใช้ได้